Sibiu je srednjovjekovni grad u rumunskoj regiji Transilvanija, a pored svog historijskog naslijeđa povezanog s njemačkim kulturnim utjecajem grad je prepoznatljiv po očima na krovovima kuća tj. prozorima koji daju efekat kako vas kuće pomno prate pri svakom pokretu.

Oči, koje su simbol i turistička atrakcija grada, dale su Sibiu nadimke “Grad s očima” i “Grad u kojem kuće ne spavaju”.

Časopis Forbes ga je uvrstio na listu 10 najidiličnijih mjesta za život u Evropi, ima oko 150.000 stanovnika i sastoji se od gornjeg i donjeg središta povezanih isprepletenim uličicama.

Zgrade u gotičkom stilu odražavaju mađarsko-njemački utjecaj, a mnoge imaju zajedničku karakteristiku na svom krovu s teškim crijepom: mali prozori u potkrovlju koji se pojavljuju kao kapci koji gledaju prema vama.

Možete vidjeti obične kuće sa dva oka, ali možete sresti i kuće sa tri, četiri ili čak pet očiju.

Sibiu je nekad bio administrativni centar i glavni grad Siebenbürger Sachsena, njemačkog stanovništva Transilvanije. Ljudi su tvrdili da su njemački okupatori u regiji namjerno izgradili oči kako bi ulijevali strah ljudima – kako bi se znalo da ih se uvijek motri i da se stoga moraju ponašati na odgovarajući način.

Također, interesantno je da su oči Sibiua 2017. godine postale simbol i svojevrsni logo demonstracija protiv korupcije u vladi. S ozirom na to da je ovaj grad jedna od kulturnih metropola zemlje i razvijenijih gradova – demonstranti su rekli da stvaraju “područje bez korupcije” sa očima Sibiua kao simbol njihove stalne budnosti.

Danas, oči Sibiua predstavljaju turističku atrakciju regije koja plijeni pažnju jedinstvenom arhitekturom.