Ulica Lombard najkrivudavija je ulica u San Francisku, a neki tvrde i u celom svetu. Nalazi se u bogatoj četvrti Russion Hill u tom kalifornijskom gradu, a na potezu od 180 metara ima čak osam oštrih krivina

Ulica Lombard najkrivudavija je ulica u San Francisku, a neki tvrde i u celom svetu. Nalazi se u bogatoj četvrti Russion Hill u tom kalifornijskom gradu, a na potezu od 180 metara ima čak osam oštrih krivina

Reč je o jednosmernoj ulici po kojoj svakoga sata pređe 250 vozila, a svim se vozačima preporučuje kretanje automobilom s 8 kilometara na sat.

okom gužvi potrebno je pak i dvadeset minuta da bi se po njoj spustilo limenim ljubimcem.

Možete li zamisliti kako je tek voziti po njoj kad padne kiša?