Predstavnici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore učestvovovali su na seminaru Formiranje mreže turističkih opservatorija na Mediteranu – Upravljanje i dijeljenje podataka za održivi turizam koji se održao u okviru međunarodnog projekta BEST MED (Beyond European Sustainable Tourism) u Rimu.

Seminar je bio prilika da se učesnici upoznaju sa alatima koje je projekat BEST MED razvio tokom svoje prve dvije godine djelovanja u cilju održivosti turističkih politika na području Mediterana. Glavni cilj seminara je doprinos stvaranju mediteranske mreže opservatorija za održivi turizam kako bi upravljanje podacima postalo homogenije i  kako bi se na taj način poboljšalo upravljanje sektorom na transnacionalnom nivou.

Predstavnici NTOCG su tokom seminara u Rimu sa partnerima iz projekta razmijenili iskustva u upravljanju podacima u planiranju u turizmu. Učešće na seminaru uzeli su i predstavnici Uprave za statistiku MONSTAT, koji su prezentovali svoj rad u okviru sesije koja je posvećena razmjeni ideja o razvoju mediteranske mreže observatorija održivog turizma.

Tokom seminara organizovan je i okrugli sto pod nazivom Mreža saradnje za razmjenu podataka u planiranju razvoja održivog turizma, gdje su učestvovali i predstavnici Svjetske turističke organizacije (UNWTO).

Seminar u Rimu organizovan je u okviru međunarodnog BEST MED (Beyond European Sustainable Tourism) projekta, čiji je NTOCG partner u Crnoj Gori. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje efikasnog upravljanja Mediteranom. Ideja projekta je kreiranje novog, integrisanog i održivog turističkog planiranja u cilju ublažavanja sezonalnosti u zemljama Mediterana. Projekat se sprovodi od strane 7 mediteranskih zemalja, a pored Crne Gore partneri projekta su  Španija, Portugal, Francuska, Italija, Hrvatska, Slovenija i Grčka.

U okviru projekta BEST MED, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u narednom periodu planira organizacuju treninga za turističku privredu Crne Gore u cilju predstavljanja modela sa setom indiikatora kojima će se unaprijediti održivi razvoj kulturnih staza.