Obavještavamo javnost da za vrijeme Zimske Sezone građani neće imati mogućnost korištenja trosjedne žičare, u svrhu panoramskog razgledanja.

Mogućnost panoramnskog razgledanja je omogućena na Igmanu na dvosjednoj žičari.