Olimpijski centar “Jahorina” je potpisao sporazum sa javnim preduzećem Marprom i turističkom agencijom Martura iz Maribora kojim se definiše mogućnost korištenja sezonskih ski karata u slovenačkom ski centru Pohorje.

Svi vlasnici sezonskih ski karata kupljenih u Olimpijskom centru Jahorina za zimsku sezonu 2016/17 imaju pravo na 4 uzastopna dana besplatnog skijanja u ski centru Pohorje.

Preduslov za sticanje prava na besplatno skijanje na Pohorju je pokazivanje sezonske ski karte i rezervacija smještaja na Pohorju isključivo preko turističke agencije Martura d.o.o.