XVI MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM INFOTEH-JAHORINA 2017 ODRŽAVA SE OD 22. DO 24. MARTA 2017. GODINE NA JAHORINI U HOTELU BISTRICA

PROGRAM SIMPOZIJUMA

Simpozijum INFOTEH-JAHORINA nastavak je međunarodnog Simpozijuma JAHORINA koji je posljednji put održan 1991. godine u hotelu Jahorina na Jahorini. Cilj Simpozijuma je da okupi eksperte, naučnike, inženjere, istraživače i studente koji se bave informacionim tehnologijama i njihovom primjenom u sistemima upravljanja, komunikacionim, proizvodnim i elektronskim sistemima, energetici, kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo. Simpozijum posebnu pažnju posvećuje mladim istraživačima i studentima organizovanjem posebne studentske sesije.

Na prvom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH-JAHORINA, koji je održan od 12. do 14. marta 2001. godine u hotelu Bistrica na Jahorini, izloženo je 53 rada, šest firmi su prezentovale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme u oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike i automatskog upravljanja procesima. Radu skupa prisustvovalo je nešto više od sto učesnika. Tokom simpozijuma održan je i okrugli sto o potencijalima i mogućnostima saradnje privrede Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije u cilju uspješnog nastupa na domaćim i stranim tržištima.

U periodu od 2001. do 2011. godine Simpozijum INFOTEH-JAHORINA bilježi konstantan rast broja učesnika sa prostora bivše Jugoslavije i šire, te broja prijavljenih i objavljenih radova. Danas INFOTEH-JAHORINA predstavlja jedan od vodećih domaćih simpozijuma posvećenih razvoju i primjeni informacionih tehnologija.

Više informacija na http://www.infoteh.rs.ba