Skorašnji porast turističkih poseta u Egiptu je poslužio kao dodatni podsetnik egipatskoj vladi da je neophodno obezbediti stabilan dotok turista, verujući da je Egipat na putu potpunog oporavka svoje turističke industrije, pa čak i da će biti jača nego ranije.

U nastavku pročitajte koje su to inicijative koje egipatska vlast ima nameru da pokrene u cilju poboljšanja turizma i slanja poruke svetu da su opet politički i ekonomski stabilna država.

Veća raznolikost u pogledu tura
Prema rečima njihovih eksperata, neophodno je da se odradi “rebranding” Egipta kao destinacije poznate isključivo po svojim plažama i spomenicima. Smatraju da je neophodno povećati broj događaja i festivala vezanih za religijske praznike, kao što su ture do Mojsijeve planine ili tragom Svete porodice.

Pored ove vrsta turizma, žele da pokrenu i medicinski turizam kao i da povećaju broj događaja kao što su stručne i naučne konferencije, inicijative, okupljanja i događaji koji su takođe odgovorni za priliv gostiju iz inostranstva.

Bolja obuka za osoblje
Jedan od glavnih nedostataka u samoj industriji je što ne postoji zahtev da ljudi koji se bave ugostiteljskom delatnošću govore strani jezik, zbog čega postoji manjak diplomaca i zaposlenih koji se dobro služe engleskim jezikom.

Jedna od inicijativa biće da se osoblju uvede obavezno učenje stranog jezika kao i generalna obuka u pogledu veština usluge i komunikacije sa turistima, radi njihovog boljeg ugođaja.

Turistički vodiči će biti ti koji će morati da budu najkvalifikovaniji, budući da su oni prvi kontakt između turista i zemlje koju posećuju. Zbog toga je bitno da im engleski bude odličan, da imaju znanje i da budu uslužni, pošto je njihova dužnost da pokažu najbolje što zemlja može da ponudi.

Povećanje investicija i bolji uslovi za pozajmice
Da bi se osigurao stabilan rast turističkog sektora, neophodno je investitorima odobriti zajmove od egipatskih banaka.

Budući da su im vrata bila praktično zatvorena poslednih godina, to je navelo mnoge investitore da smanje obim svog posla, što je ostavilo veliki broj ljudi bez posla.

Potreba da se poveća broj investicija je takođe značajna i zbog toga što i država profitira, i omogućava joj se da ponudi kvalitetnu uslugu, ali i da pruži pozitivnu sliku o stanju turizma u Egiptu.