Postavka sadrži više od 100.000 arheoloških predmeta od keramike, kremena, kamena, kosti, metala i stakla, a dvije do tri hiljade naći će mjesto na izložbi. Projekat predvodi Andrijana Pravidur u saradnji sa Zagrepčanima iz Arheološkog muzeja i sa Filozofskog fakulteta Odsjeka za arheologiju

Prvi put nakon rata, za dvije godine, na 130 godišnjicu Zemaljskog muzeja BiH, u njegovom istočnom paviljonu, ponovo će zablistati stalna izložba prapovijesnog doba Bosne i Hercegovine. Ova, jedna od najvećih i najbogatijih zbirki na području jugoistočne Evrope, sadrži više od 100.000 arheoloških predmeta izrađenih od keramike, kamena, kosti, metala, iz različitih epoha: paleolita, neolita, eneolita, bronzanog i željeznog doba, prikupljana je od samog osnutka Muzeja 1888. godine, a stalna izložbena postavka nekoliko puta je obnavljana.

Sadržaj i koncept

– Ppsljednja obnova bila je za 100. godišnjicu Zemaljskog muzej BiH. Tokom ratnih prilika, izložba je kao i sve postavke, zbog zaštite smještena u depo. Nakon rata nismo mogli ponovo je učiniti dostupnom javnosti, jer zahtijeva vrijeme, stručnu ekipu ,i naravno, finansijska sredstva, koja bi pratila njihov rad – kazala nam je načelnica Odjeljenja za arheologiju Zemaljskog muzeja BiH Andrijana Pravidur.

Ona će u naredne dvije godine predvodit tim u kojem će osim kustosa Zemaljskog muzeja BiH biti i arheolozi iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radit će na izboru sadržaja materijala i konceptu postavke kojom će se prezentirati arheološki materijal od značaja za kulturni i historijski identitet naše zemlje. Svakako, bitno je napomenuti da je milionska donacija Američke ambasade u BiH omogućila pokretanje ovakvog projekta. Istočno krilo Zemaljskog muzeja treba građevinski sanirati i riješiti da bi uopće moglo staviti stalnu postavku, pa je i to jedan od razloga zašto se on nije mogao raditi svih ovih godina.

– Ovo nam je veliki korak. I za dalje korake ćemo trebati podršku. Nadam se i da će vladajuće strukture u BiH prepoznati značenje i u kulturnom i u turističkom smislu za postavljanje ove izložbe i najveće zbirke u Zemaljskom muzeju BiH i da će ponuditi podršku. To je jedina stalna izložbena postavka, koja nedostaje na Odjeljenju za arheologiju, ali i jedna od najvećih kroz koji možemo pratiti povijesni i kulturni razvoj čovjeka u BiH. Želimo napraviti novu izložbu, osvježiti je u novom muzeološkom i metodološkom smislu, i približiti u edukativnom smislu, posebno djeci i školarcima – istakla je.

Rekonstruirati život

Kroz arheološke artefakte pronađene na području BiH predstavit će ono što čini naš kulturni identitet i kontinuitet života na ovom području.

– Kroz arheološke predmete različite vrste rekonstruirat će se svakodnevni život čovjeka, od načina života, građenja kuće, od izrade keramike, oruđa i oružja od kamena i metala, sve ono što su oni koristili u svakodnevnom životu kako bi sebi osigurali što bolji život. U arheološkom smislu naša zemlja se ističe prapovijesnim lokalitetima kao što su Glasinac, Debelo brdo u Sarajevu, Butmir, Donja Dolina, Sanski Most…i mnogi drugi, koji su bitni i u kontekstu proučavanja prapovijesne Evrope – naglasila je Pravidur.

(Izvor: Faktor)

Share.

Leave A Reply

Close