Na temelju Odluke Skupštine Kantona Sarajevo od maja prošle godine o stavljanju pod zaštitu spomeničkog kompleksa “Tunel D-B” formiran je zajednički tim Minstarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Fonda Memorijala i Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. koji treba da ustanovi mogućnosti realizacije zadataka iz te odluke.

Kako je Feni rečeno iz J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo jedan od zadataka tog tima je da ispita mogućnosti puštanja tunelske cijevi u punoj dužinu na brigu i staranje Fondu Memorijala i mogućnost da posjetioci prolaze s butmirske na dobrinjsku stranu.

Tunelska cijev prolazi ispod piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji je glavni aerodrom u državi.

S tim u vezi je i odlučeno da se prije definiranja projektnog zadatka budućeg kompleksa ispitaju svi aspekti sigurnosti i otklone sve nejasnoće, navode iz tog javnog preduzeća.

Analizom svih relevantnih zahtjeva i dokumenata kojim je Tim raspolagao zaključeno je da se prilikom definiranja projektnog zadatka i idejnog rješenja spomeničkog kompleksa moraju uključiti zahtjevi iz Master plana Aerodroma koji predstavlja plan razvoja Aerodroma.

J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo je u nadležnosti Federacije BiH i svakako bi nadležno Ministarstvo prometa i komunikacija trebalo biti saglasno s realizacijom Odluke Skupštine KS-a. S obzirom na to da aerodromi prema Uredbi o građevinama i zahvatima od značaja za FBiH spadaju u građevine saobraćaja i veza, od značaja za Federaciju, u postupku pripreme Urbanističkog projekta “Spomenički kompleks Tunel D-B” nosilac pripreme projekta je dužan obezbijediti stručno mišljenje i saglasnost Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, kažu u Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

U razmatranju puštanja za posjetioce tunelske cijevi u punoj dužini konstatovana je činjenica da je ograda Međunarodnog aerodroma državna granica. Ovaj tunel prodire kroz ravan koja predstavlja granicu države Bosne i Hercegovine, kažu u Međunarodnom aerodromu Sarajevo i naglašavaju da će se “zato tražiti mišljenje o rješavanju ovog pitanja Graničnoj policiji BiH i Ministarstvu sigurnosti BiH, jer bi se ovaj problem mogao pojaviti kad se krene u realizaciju što bi moglo značiti obustavu projekta uz velike materijalne troškove”.

Tim je ustanovio i da treba tražiti mišljenje Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA), sa zahtjevom da ono pribavi i mišljenje, uvjete i kriterije ICAO-a (Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo), a koje će definirati mogućnosti i načine upotrebe i stavljanja u funciju objekta Tunela D-B, pritom imajući u vidu funkcionalnost saobraćaja, Security i Safety na Aerodromu.

Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo ICAO vrši homologaciju aerodroma za međunarodne letove, te je neophodno osigurati njihovo mišljenje i stav putem BHDCA.

Nakon rješavanja ovih prethodnih pitanja i dobivanja potrebnih mišljenja od navedenih institucija znat će se i stav odgovornih iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Tek tada se može krenuti u definiranje projektnog zadatka i pravljenje idejnog rješenja čitavog Memorijalnog kompleksa, poručili su iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Kako je Feni rečeno iz BHDCA, Direkcija još nije dobila nikakav dopis u kojem se traži njihovo mišljenje o ovom pitanju, ali će se o tome očitovati nakon dobijanja zahtjeva, u skladu sa svojim nadležnostima.

 

(Izvor: FENA)

 
Share.

Leave A Reply

Close