Prema izvještaju World Travel Marker Industry iz Londona, destinacijama poput Grčke, Egipta i Turske mogla bi se vratiti popularnost.

Anketirano je više od 2.000 kupaca i izlagača, a polovina globalnog uzorka je rekla da planira razgovarati sa ponuđačima turističkih aranžmana u Egiptu, Grčkoj ili Turskoj.

Ove tri turističke destinacije izgubile su popularnost posljednjih godina zbog političke nestabilnosti i terorističkih napada, što je navelo mnoge turističke kompanije da se povuku ili ograniče svoje prisustvo.

Međutim, to bi se uskoro moglo promijeniti. Prema istraživanju WTM-a, 37 posto od ukupnog uzorka traži da razgovara sa grčkim biznismenima, 29 % posto sa turskim, a 17 sa egipatskim.

Čini se i da su odluku donijeli i mnogi kupci. Osam od deset kupaca koji imaju razgovore sa turskim, grčkim i egipatskim izlagačima planiraju potpisati ugovore.

Destinacija čiji je turizam pogođen je i Tunis. Iako postoje rani znaci pomaka, njegov oporavak će duže trajati.

 
 
 
Share.

Leave A Reply

Close