Povodom otvaranja Ferhad-pašine džamije u Banjaluci, zakazanog za 7. maj, danas je u gradu na Vrbasu promovisana knjiga “Životni put prvog beglerbega Bosne Ferhad-paše Sokolovića” autorice Elme Korić.

“Knjiga predstavlja modificiranu i skraćenu verziju moje doktorske disertacije koja je odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2012. godine. Rađena je na prvorazrednoj arhivskoj građi osmanskog porijekla i govori o životu i djelu prvog beglerbega Bosne Ferhad-paše Sokolovića, koji je poznatiji našoj javnosti kao graditelj džamije Ferhadije u Banjoj Luci”, rekla je Elma Korić.

Ona je istakla da ono što karakteriše tu vrstu građe je činjenica da je Ferhad-paša Sokolović zastupljen u raznovsnoj arhivskoj građi kako osmanskog porijekla tako i u građi iz mletačkih arhiva te habsburškoj građi.”U bh. istoriografiji i u kulturnom pamćenju našeg naroda Ferhad-paša Sokolović nije dovoljno vrednovan. Nadam se da će moja knjiga uspjeti unekoliko da osvijetli život jednog takvog vrsnog čovjeka, našeg zajedničkog pretka”, kazala je autorica.

 

Foto: AA

Foto: AA

Prema njenim riječima, džamija Ferhadija je simbol, poput Mostarskog mosta, koji je jako bitno obnoviti da bi se sačuvalo kulturno pamćenje i da bi ljudi suočavanjem sa prošlošću nastavili ka budućnosti.Aladin Husić, viši naučni saradnik iz Orijentalnog instituta, rekao je da je ova knjiga višestruko značajna, obzirom da se radi o ličnosti koja spada u vrh po značaju u istoriji BiH, ne samo BiH nego i u okvirima Osmanskog carstva.”Obzirom na to, njegov značaj i uloga nisu bili valorizirani shodno ulozi koju je imao u povijesti ovih naših prostora”, rekao je Husić.

Prema njegovim riječima, vrlo je važno podsjetiti na značaj Ferhad-paše Sokolovića, posebno u kontekstu otvaranja obnovljene Ferhadije džamije, budući da je to jedno od njegovih djela.

Share.

Leave A Reply

Close